Vi tecknar avtal med Kustbevakningen

Ny kund och ny affär!

Vi tecknar avtal med Kustbevakningen för utveckling och förvaltning av deras webbplatser. Det här uppdraget stärker ytterligare vår position som leverantör inom offentlig sektor. Avtalet gäller från 1 januari 2024 och sträcker sig över 4 år.

Kustbevakningen

”Det här är ett riktigt spännande och ansvarsfullt uppdrag som vi fått” säger Susanne Larsson Byström, vd på Swedish Connection. ”Vår gedigna kompetens gällande förvaltning och utveckling av Optimizelylösningar gör att vi kan utveckla och trygga våra kunders system på lång sikt.

Offentlig verksamhet är en stor del av vår kundbas och vi har stor erfarenhet gällande krav och riktlinjer just för den sektorn. Vi ser mycket fram emot att få börja vårt samarbete med Kustbevakningen.”

Vill du veta mer så kontakta vår förvaltningsledare Magnus på magnus.krantz@connection.se eller Susanne på susanne.bystrom@connection.se