Systemförvaltning

Trygg och kvalitetssäkrad drift och förvaltning ger dig rätt fokus, kostnadskontroll och högre effektivitet. Våra kundteam hjälper dig med både akuta åtgärder och förbättringar.

Swedish Connection säkerställer att er applikationsportfölj är i linje med affärsmålen och hålls uppdaterad över tid och utifrån era behov.

Applikationsförvaltning innebär att vi åtgärdar funktionella problem i applikationen och därmed tar ett helhetsansvar för applikationens tillgänglighet och funktion.

När vi tar hand om förvaltningen kan ni lägga full kraft på er verksamhet och det som just din organisation eller ditt företag är bäst på. Vi kvalitetssäkrar systemlösningen så att den följer, de tillsammans med er, mätbara målen.

Systemlösningen förvaltas med kvalitet och på ett standardmässigt sätt vilket leder till ständiga förbättringar.

Applikationsförvaltningen leder till en kostnadskontroll över förvaltningsaktiviteter och vi levererar löpande förslag till kostnads- och effektivitetsförbättringar.

Swedish Connection har väldefinierade förvaltningspaket som bygger på många års erfarenhet av förvaltning av objekt som varierar i både storlek och komplexitet. Paketen fokuserar på en låg prisbild och ger kunden alla säkerställande åtgärder och underhåll som krävs för att garantera lösningen en säker förvaltning och utveckling.