Kundcase

Nöjda referenser och långvariga kundrelationer är ett av de viktigaste bevisen på att vi levererar det vi åtar oss att göra.

Vår portfölj bestående av både större och mindre utvecklingsprojekt på olika plattformar. Förvaltning och vidareutveckling av externa webbplatser, intranät eller andra lösningar samt många års expertkonsulting inom exempelvis arkitektur, systemutveckling och projektledning beskrivs med några lite tydligare exempel nedan.

 • Brandskyddsföreningen Sverige - helhetsåtagande för design och utveckling av ny externwebb och e-handelsportal.
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket - förvaltningsansvarig för 9 objekt i kärnverksamheten samt deras externa webbplats. Utveckling och förvaltning av BI-lösning.
 • Svenska Bostäder - helhetsåtagande för utveckling av nytt intranät med stort fokus på personalisering. Vidareutveckling av deras externa webbplats samt tillhörande integrationer. Båda systemen bygger på Episerver. 
 • Östhammars kommun - vidareutveckling och förvaltning av kommunens intranät och externa webbplats i Episerver. 
 • Brandskyddsföreningen Sverige - helhetsåtagande för utveckling av nytt system för utbildning och certifiering av så kallade hetarbetare. 
 • Ipsos Archway - utveckling och efterföljande förvaltning av system för marknads- opinions- och samhällsundersökningar.  
 • Din Tur – Utveckling av extranät samt förvaltning av externa webbplatsen www.dintur.se. Båda bygger på EPiServerplattformen.
 • Leksands kommun – utveckling av ny externwebb i EPiServer. Uppdraget omfattade allt från grafisk design och kravfångst till utveckling, test och implementation.
 • Transportstyrelsen – 7 års förvaltning och vidareutveckling av transportstyrelsens samtliga tre externa webbplatser samt intranät. Allt byggt i EPiServer.
 • Telia – expertkonsulting inom arkitektur och teknisk projektledning.
 • Almi Företagspartner – utveckling av ny extern webbplats i EPiServer samt intranät i SharePoint. Båda projekten var helhetsåtaganden.
 • Bolagsverket – expertkonsulting inom projektledning, Java-utveckling, test och kravfångst. 
 • Myndighetsnätverket – utveckling och förvaltning av extern webbplats, WordPress.
 • Rikspolisstyrelsen – expertkonsulting inom systemarkitektur.
 • Kramfors kommun – förvaltning och vidareutveckling av extern webbplats.
 • SPSM – utveckling och förvaltning av distansutbildningsplattform.