Systemförvaltning

Trygg och kvalitetssäkrad drift och förvaltning ger dig rätt fokus, kostnadskontroll och högre effektivitet. Våra kundteam hjälper dig med både akuta åtgärder och långsiktiga förbättringar.

Förvaltning av våra kunders system är något vi fokuserat på sedan starten. Många års erfarenhet gör att våra smarta paket ger full trygghet från övertagande eller förvaltningsläggande där vi tillsammans tar fram en förvaltningsplan som passar just er verksamhet. 

Ert dedikerade team blir väl insatt i er verksamhet och agerar som en nära partner i alla frågor som rör er it-miljö och era system. 

Vi fokuserar på en låg prisbild med nödvändiga åtgärder, öppen dialog och personliga kontakter. Vi använder oss av Atlassians produkter Jira och Confluence för ärende- och dokumenthantering och vår utpekade förvaltningsledare ansvarar för dialog och kontinuitet.