Våra avtal

Vi har ett antal mycket viktiga ramavtal som borgar för långsiktiga affärer och relationer. Extra roligt förstås att kunderna finns på hemmaplan!

 

DIGG - Ramavtal konsulttjänster.

SPV - Konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT. 

CSN - IT- och managementkonsulter.

Försäkringskassan - Resurskonsulter IT. 

Bolagsverket - Konsulttjänster inom IT och med anknytning till IT.

Landstinget Västernorrland - Konsulttjänster inom IT och med anknytning till IT.