Ny externwebb till Myndighets­nätverket

Vi har levererat en ny webbplats till Myndighets­­nätverket i Väster­norrland för samordning av utbildningar, aktiviteter, kompetens­utveckling och co-working.

Vi har levererat en ny webbplats till Myndighetsnätverket i Västernorrland. Myndighetsnätverket är navet för samordning inom offentlig sektor i Västernorrlands län. Webbplatsen hanterar bland annat samordning av utbildningar, aktiviteter, kompetensutveckling och co-working. Webbplatsen följer senaste standard inom WCAG och som CMS används Umbraco.

I vårt åtagande ingår också att hantera driftsrelaterade frågor och jobbar i övrigt i roller som förvaltningsledning, UI/UX, arkitektur, utveckling och test.

För mer information kontakta vår projektledare Susanne, susanne.bystrom@connection.se