Östhammars kommun

Förvaltningsansvar för Östhammars kommuns samtliga webbplatser

Vi vidareutvecklar och förvaltar Östhammars kommuns intranät och externwebb vilka båda bygger på Episerver/Optimizely.

Åtagandet omfattar även förvaltning av webbplatser till ett antal övriga företag och organisationer inom kommunen vars webbplatser bygger på Wordpress och Umbraco. 

Osthammar