Myndighetsnätverket

Ny webbplats till Myndighetsnätverket i Västernorrland

Under våren 2022 lanserade vi en ny webbplats till Myndighetsnätverket i Västernorrland. En portal för samverkan inom offentlig sektor i länet. Här kan man bland annat anmäla sig till utbildningar och aktiviteter som gemensamt samordnas inom nätverket. 

Vi förvaltar och vidareutvecklar löpande webbplatsen med ny funktionalitet.