Brandskyddsföreningen Sverige

Brandskyddsföreningens leverantör av systemutvecklings- och integrationstjänster sedan 2013

Sedan 2013 har vi varit Brandskyddsföreningens leverantör av systemutvecklingstjänster. Vi har bland annat utvecklat och förvaltar ett system för utbildning och certifiering inom koncepter Heta Arbeten®. Ett system som årligen certifierar cirka 60 000 hetarbetare.

Vi har även utvecklat Brandskyddsföreningens externa webbplats och e-handelsplattform.