Helhetspartner för Svenska Bostäders digitala kanaler

AB Svenska Bostäder anlitar oss som helhetspartner för utveckling av sina digitala kanaler. Vi har bland annat levererat deras intranät Svebben som blev nominerad som Sveriges bästa intranät i Web Service Awards. Lösningarna bygger på .net, C# och Episerver/Optimizely som cms.

Ett av Sveriges största fastighetsbolag anlitar oss som ansvarig partner för deras digitala kanaler. Här har vi bland annat utvecklat deras nya intranät Svebben som blev nominerad till Sveriges bästa intranät!

Genom åren har vi arbetat med utveckling av ny funktionalitet och e-tjänster för att öka servicen till hyresgästerna samt modernare gränssnitt, ökad användarupplevelse och funktion för att möta de ökade kraven på tillgänglighet.

Åtagandet innefattar en mängd integrationer för att underlätta vardagen för hyresgästerna, bland annat mot fastighetssystemet FAST2.

Lösningarna bygger på Optimizely som CMS och Optimizely Search & Navigation som sökfunktion.