Östhammars kommun

Förvaltningsansvar för Östhammars kommuns samtliga webbplatser

Sedan 2019 har vi ansvar för vidareutveckling och förvaltning av Östhammars kommuns externwebb och intranät som båda bygger på Optimizely och Optimizely Search & Navigation används som sökfunktion.

Under åren har vi utvecklat en hel del ny funktionalitet och gjort en större re-design av externwebben för att skapa en modernare webbplats samt möta kraven på förbättrad tillgänglighet (WCAG 2.1 AA).

Avtalet med kommunen omfattar också ansvar för fem andra webbplatser som bygger på Umbraco och WordPress. Här har vi både utvecklat helt nya webbplatser samt vidareutvecklat med ny funktionalitet och utseende.

Här bidrar vi med roller som projekt- och förvaltningsledning, UI/UX, arkitektur, utveckling och test.

För mer information kontakta Susanne, susanne.bystrom@connection.se