Välkommen Thomas

15 januari 2015

Vi välkomnar ytterligare en ny medarbetare.

Thomas Granados gjorde sin första dag hos oss på Connection den 12 januari och började direkt i ett av våra större utvecklingsprojekt. Thomas kompletterar vårt kompetensutbud med många års erfarenhet av både systemutveckling och infrastruktur.