Go-live för FSM-projektet i Kanada

Ipsos Foodservice Monitor kartlägger restaurangbesök.

Vårt utvecklingsprojekt tillsammans med Ipsos, FSM (Foodservice Monitor), är nu i produktion. FSM kartlägger människors beteende i samband med out-of-home dining i Kanada. Tjänsten ger en heltäckande bild av branschen samtidigt som den erbjuder en fördjupad inblick i beteenden hos växande folkgrupper i Kanada, som kineser och sydasiater.

Tjänsten erbjuder prenumeranter tillgång till ett online-verktyg för månadsvis statistik, anpassad nyckelinformation, tvärsnitt av data samt avancerad filtrering för vidare analys.

Vi har ansvarat för hela projektet och projektgruppen har bestått av personer både från Ipsos i Kanada och vårt kontor här i Sundsvall. Arbetet har fungerat mycket bra tack vare stort engagemang, väldetaljerade projekthanterings- och dokumenthanteringsverktyg samt väl fungerande kommunikation via telefon och Skype. Intressant är att avståndet inte spelar större roll än så. Nu vidareutvecklar och förvaltar vi lösningen, givetvis också det på distans.