Gasell 2017

Swedish Connection är av Dagens Industri utsett till Gasellföretag 2017.

Vi har av Dagens Industri blivit utsedda till ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag. En mycket fin utmärkelse som vi är oerhört stolta och glada över.
"Än en gång får vi ett bevis på det fantastiska arbete som våra konsulter gör, varje dag, tillsammans med våra kunder. Väldigt roligt!" säger Susanne Larsson Byström vd för Swedish Connection.

Dagens Industri analyserar varje år svenska aktiebolags årsredovisningar och utser sedan de Sveriges mest snabbväxande företag till Gasellföretag, en utmärkelse som mindre än 0,5 % av Sveriges aktiebolag uppfyller kriterierna för att få.

En Gasell har:

  • En omsättning som överstiger 10 Mkr
  • Minst tio anställda
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser