Brandskyddsföreningen Sverige

4 september 2014

Nytt systemstöd till Brandskyddsföreningen Sverige

Swedish Connection levererar nytt systemstöd till Brandskyddsföreningen Sverige. Projektet ska ta fram en portal för utbildning och certifiering av personer som jobbar med sk. heta arbeten. Det nya systemet ger effektivare och säkrare hantering för både utbildare, administratörer och hantverkarna själva. Heta arbeten är en av Brandskyddsföreningens mest centrala affärer och avser det arbete som utförs av till exempel hantverkare där värme och/eller gnistor bildas så att risk för brand föreligger.

Ett mycket spännande och viktigt projekt där vi har ansvar för hela leveransen. Arbetet innebär stort fokus på integrationer mot e-learning, betallösningar och CRM-sytem säger Susanne Byström, konsultchef på Swedish Connection.

Projektet startades upp innan sommaren och det nya systemstödet ska tas i produktion i januari 2015.

Brandskyddsföreningen är en idéburen och ideell medlemsorganisation som arbetar med den övergripande visionen om att skapa ett brandsäkrare Sverige. De strävar efter att förmedla brandsäker kunskap och att skapa mötesplatser för människor som är intresserade av detta område.

För mer information kontakta

Swedish Connection AB
Susanne Byström, konsultchef
070-535 75 22
susanne.bystrom@connection.se

Brandskyddsföreningen Sverige
Lena Lind, vice VD
076-167 44 54
lena.lind@svbf.se